MPSC Book List 2023: MPSC Rajyaseva Book List in Marathi

MPSC Book List 2023: Hello Aspirants, Are you searching for the best books list for MPSC Exams 2023? In this article, you’ll find the top-rated books list to prepare for the MPSC Rajyaseva exam, Read this article to find the top books authored by experts.

MPSC Book List 2023: Check Subject-Wise Best Books for MPSC Exam

Choosing the right books for MPSC exam preparation can be a difficult task as there are a large number of options available in the market. However, with the help of expert recommendations and reviews, candidates can find the best MPSC books that cover the exam syllabus comprehensively and concisely. In this article, we will discuss the top-rated MPSC books that are highly recommended by experts and successful candidates to help you prepare for the exam more effectively.

However, it can be difficult to choose the best MPSC books for exam preparation since there are so many books online to choose from. Therefore, we have shared the list of best books recommended by MPSC toppers.

Read below to find the best MPSC Book List for all the exams conducted by MPSC.

बरेच विद्यार्थी असे आहेत की नव्याने परीक्षांची तयारी सुरुवात करत आहेत. काही विद्यार्थी दहावी बारावी पासूनच एमपीएससी सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करीत असतात. अशा सर्वच विद्यार्थ्यांना उपयुक्त अशी एमपीएससी परीक्षेसाठी पुस्तकांची सूची या ठिकाणी देत आहोत. या लेखात, तुम्हाला MPSC परीक्षेची तयारी करण्यासाठी टॉप-रेटेड पुस्तकांची यादी मिळेल.

MPSC Rajyaseva Prelims Book List 2023

There are two papers in the MPSC prelims exam that are GS (General Studies) and CSAT. The subject-wise MPSC book list for prelims exam are listed below.

General Studies – I

1) इतिहास :

 • अ) प्राचीन व मध्ययुगीन : 6 वी व 7 वी चे State Board & Lucent GK Book
 • ब) आधुनिक भारत – Spectrum Publication

2) भूगोल :

 • अ) 7 वी ते 12 वी State Board Books
 • ब) 11 वी चे NCERT ची दोन भूगोलाची पुस्तके
 • i) Fundamentals of Physical Geography
 • ii) India Physical Environment

क) महाराष्ट्र भूगोल :

 • पूर्व परीक्षेसाठी महत्व कमी त्यामुळे कमी वेळ द्या .
 • सवदी सरांच्या Book मधून Selected Reading करा .

3) Polity:  Book by M. Laxmikant

4) अर्थशास्त्र : देसले सरांचे Part – I ( पूर्व साठी Selected Reading , मागील प्रश्न पाहून )

5) पर्यावरण : तुषार घोरपडे सर / शंकर IAS Book ( Selected Reading )

6) विज्ञान : State Board 8 वी 9 वी , 10 वी ( Very IMP ) – भरके सरांचे किंवा ज्ञानदीप अॅकॅडमीचे Book

7) चालू घडामोडी : परिक्रमा ( Monthly ) किंवा Year Book for Fast Revision

CSAT – Paper-2

(Qualifying Paper 33 % मार्क)

Qualifying असला तरी दुर्लक्ष नको, सराव करा.

1) उतारे :

 • ज्ञानदीप अॅकॅडमी महेश शिंदे सरांचे Book
 • Any Test Series

2) अंकगणित व बुद्धीमत्ता : प्रमोद चौगुले ( ज्ञानदीप प्रकाशन )

MPSC Rajyaseva Mains Book List 2023

The section-wise best MPSC book list for MPSC Rajyaseva 2023 exam are given below.

General Studies – 1

1) इतिहास :

i) आधुनिक भारताचा इतिहास Spectrum Publication किंवा ग्रोवर सरांचे Book

ii) स्वातंत्र्योत्तर भारत

 • (a) 12 वी ची NCERT Politics in India Since Independence
 • (b) समाधान महाजन सर (Unique Publication)

iii) महाराष्ट्राचा इतिहास 11 वी State Board Book

 • a) गाठाळ सरांचे पुस्तक
 • b) YCMOUHS – 310- Selected Reading

iv) समाजसुधारक यासाठी मी Seperate Book वापरले.

 • (a) ज्ञानदीप अॅकॅडमी (विपूल थोरमोटे सर) यांचे पुस्तक (माझ्याकडे जुने पुस्तक होते)

v) Culture Heritage समाधान महाजन सर (Unique Publication)

2) भूगोल :

(Map , Atlas चा वापर करावा)

i) भारताचा आणि जगाचा भूगोल

 • 11 वी NCERT ची दोन पुस्तके
 • G. C. Leong यांचे Book

ii) Geographical thoughts (Newly added syllabus) – Selected Chapter from Human Geography Book by माजिद हुसैन सर

iii) महाराष्ट्राचा भूगोल : सवदी सरांचे Book

iv ) पर्यावरण तुषार घोरपडे सरांचे बुक / Shankar IAS

CRZ साठी Original Notification करा .

(v) Aerospace आणि इतर हा Topic Remote Sensing and S & T मध्ये Cover होतो.

3) कृषी :

i) 11 वी, 12 वी State Board Syllabus नुसार Selected Chapters

ii) काव्ययान यांचे Book & Reddy सरांचे Book for Conceptual Clarity

4) Remote Sensing :

 • 11 वी NCERT 3 Chapters
 • IGNOU Material (Selected read)
General Studies – 2

1) संविधान :

 • Book by Laxmikant
 • वरील पुस्तकासोबतच मूळ संविधानातील महत्वाची कलमे पहावीत.

2) पंचायत राज :

 • लवटे सरांचे बुक

3) कायदे व जमीन महसूल संहिता :

 • Bare Act वाचावेत व नोटस काढाव्यात .

4) केंद्रीय, राज्य व जिल्हा प्रशासनासाठी :

Chapters 3 to 8 from ‘Governance in India’ by Laxmikant

5) मिडीया, निवडणूक, इतर :

 • खाटेकर सरांचे पार्ट -2 बुक
 • Internet वरुन Topicwise Value Addition

6) Approaches & Theories in Pub. Administration, Public Policy ( Newly added ) – Public Administration Book By Laxmikant मधील ठराविक Topic + Internet वरुन Selected Read

General Studies – 3

1) HR & HRD : दोन सर्वात महत्वाची पुस्तके

 • i) HR & HRD bv कोळंबे सर
 • ii) देसले सर Part 2

2) Value Addition Material :

 • i) Book by खाटेकर सर
 • ii) Use of the Internet for Institutions like UGC, NCERT
 • iii) Relevant Chapters of India Year Book

3) Consumer Act :

 • Use Rare Act ( मुळ कायदा )

4) Current Affairs :

मुख्यतः नवीन योजना , नवीन Facts यांची Basic Book मध्ये Addition करत रहा.

General Studies – 4

1) Core Economics :

 • देसले सरांचे (Part-1) (तुम्ही कोळंबे सरांचे वाचत असाल तर तेच Continue करा)
 • याबरोबरच Economist , त्यांच्या Definitions साठी YCMOV Eco-219 , Eco-276 & Eco-277 यांचे Selecgted वाचन करा.

2) कृषी अर्थशास्त्र :

 •  i) देसले सरांचे (Part-1)
 • ii) Datt & Sundaram Agri Economics चा Part
 • iii) Agri Pocket Book by Agri Ministry (Tables पहा)

3) Science & Technology : (Read very selectively)

 •  i) Book by शारदा ॲकॅडमी (मी वापरले) किंवा
 • ii) Book by ज्ञानदीप अॅकॅडमी किंवा
 • iii) कोळंबे सरांचे Book
मराठी – इंग्रजी (Objective)

1) मराठी :

 • मो. रा. वाळंबे यांचे पुस्तक

2) इंग्रजी :

 • i) बाळासाहेब शिंदे सरांचे पुस्तक
 • ii) Pal & Suri Correct / Incarrect Sentences चा Part

3) Vocabulary : मागील वर्षाच्या Vocab किमान व्यवस्थित कराव्यात.


Important: – To be kept in mind

1) Cover all topics of the syllabus सोडू नका.

2) Value your time – Take charge of your time

3) What is the most crucial process? – Syllabus PYQ Analysis Reading Again PYQ – Revise, Revise, Revise

4) No Replacement to (Hard Work) & (Consistency) So, try to plan and do

A Book List by – Pramod Chougule (Rank 1 MPSC, 2020)

Leave a Comment