MPSC Combine Syllabus 2023 in Marathi PDF: Group B & Group C Syllabus

MPSC Combine Syllabus 2023: MPSC Non-Gazetted Group B & C Combined Exam 2023 is going to be conducted by the Public Service Commission authorities of the state in the upcoming months. Candidates who are preparing for MPSC Combined Exam (Group B & Group C) can get the link to download the syllabus on this page. Download MPSC Combined Syllabus. Check syllabus here for Prelims and Mains Exam. Find all details here.

MPSC Combine Syllabus Overview

Organization NameMaharashtra Public Service Commission (MPSC)
Post NameASO, STI, PSI, SR, ESI, Clerk, Tax Assistant, AMVI etc
Total Vacancy8169 (as per 2023)
Prelims Exam Date (Combined Paper)30 April 2023 (for 2023)
Group B Mains Exam Date02 September 2023 (for 2023)
Group C Mains Exam Date09 September 2023 (for 2023)
CategoryMPSC Syllabus
Job LocationMaharashtra
Official Sitempsc.gov.in

MPSC Group B & Group C Combine Prelims Syllabus 2023

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has revised the pattern of MPSC combined competitive examinations. Now for Group-B (Non-Gazetted) and Group-C, there will be a combine preliminary examination called Maharashtra Non-Gazetted Services Combined Preliminary Examination. Also, for the main examination, a separate examination named as ‘Maharashtra Non-Gazetted Service Group-B Main Examination’ and ‘Maharashtra Non-Gazetted Service Group-C Main Examination’ will be conducted. MPSC Combined Group B and Group C Syllabus is given below. Candidates can read the syllabus or download it in Pdf format.

आता सर्व गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गासाठी महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे ‘महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा तसेच ‘महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-क मुख्य परीक्षा’ या मुख्य परीक्षांच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता संबंधित संवर्गासाठी निश्‍चित करण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रमानुसार मुख्य परीक्षा घेण्यात येतील.

सामान्य क्षमता चाचणी

1) इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषत: महाराष्ट्राचा इतिहास.

2) भूगोल – महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश- रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.

3) अर्थव्यवस्था –

 • भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.
 • शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.

4) चालू घडामोडी – जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.

5) राज्यशास्त्र

6) सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany), आरोग्यशास्त्र (Hygiene).

7) अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी इत्यादी

8) बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न.

MPSC Group B & Group C Combine Mains Syllabus 2023

MPSC Combine Mains : Paper 1

पेपर क्रमांक – 1 (मराठी, इंग्रजी या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.)

1) मराठी : सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.

2) इंग्रजी : Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.

MPSC Combine Mains : Paper 2

पेपर क्रमांक – 2 (सामान्य क्षमता चाचणी या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.)

1) सामान्य बुध्दिमापन व आकलन : उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न.

2) चालू घडामोडी : जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.

3) अंकगणित व सांख्यिकी

4) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 (as updated) व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015

5) भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी :

घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी

6) आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास :

सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५-१९४७), महत्वाच्या व्यक्तींचे कार्य, समाज सुधारकांचे कार्य, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे, शिक्षणाचा परिणाम स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी

7) भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल :

महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्ट्या व त्यांचे प्रश्न.

पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य / राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.

8) सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान :

 • अ) भौतिकशास्त्र (Physics)
 • ब) रसायनशास्त्र (Chemistry)
 • क) प्राणीशास्त्र (Zoology)
 • ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany)
 • इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, | Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.)
 • फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)

9) अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र :

समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

 • १.१ समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
 • १.२ वृद्धी आणि विकास
 • १.३ सार्वजनिक वित्त
 • १.४ आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल

भारतीय अर्थव्यवस्था

 • २.१ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा
 • २.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास
 • २.३ सहकार
 • २.४ मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र
 • २.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था
 • २.६ उद्योग व सेवा क्षेत्र
 • २.७ पायाभूत सुविधा विकास
 • २.८ आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल
 • २.९ महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

MPSC Combined Syllabus in Marathi PDF

Aspirants can download MPSC Group B & Group C Combined Prelims and Mains Syllabus PDF from the links mentioned in the table below:

MPSC Non-Gazetted Services Syllabus of Prelims Exam 2023Download
MPSC Non-Gazetted Services Syllabus of Group B Mains Exam 2023Download
MPSC Non-Gazetted Services Syllabus of Group C Mains Exam 2023Download

Hope all candidates have downloaded the MPSC Combine Syllabus 2023 in Marathi Pdf along with Exam Pattern in the above-attached link. For latest updates keep visiting our site MPSC Topper regularly.

1 thought on “MPSC Combine Syllabus 2023 in Marathi PDF: Group B & Group C Syllabus”

Leave a Comment