MPSC PSI Syllabus 2022 in Marathi PDF

MPSC PSI Syllabus: Are you applied for the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Police Sub Inspector (PSI) Posts? And now searching for the MPSC PSI Syllabus 2022. All those aspirants end up your search from here. Yes, on this page, we had provided the Subject Wise MPSC PSI Syllabus 2022 PDF along with the MPSC PSI Exam Pattern 2022. So all the exam applied aspirants can check out this entire article before going to take the exam.

Get latest MPSC PSI Syllabus 2022 PDF at MPSCTopper.com. Knowing MPSC PSI Syllabus 2021 candidates get an idea about the subjects and topics from which questions are asked in exam.

MPSC PSI Exam Overview 2021

Name of OrganizationMaharashtra Public Service Commission (MPSC)
Post NamePolice Sub Inspector (PSI)
Total Vacancy603 (as per 2022)
Notification Release Date23 June 2022
Preliminary Exam Date08 October 2022 (for 2022)
Mains Exam Date (Paper 1)July 09, 2022 (for 2021)
Mains Exam Date (Paper 2)July 17, 2022 (for 2021)
Selection Process•Prelims
•Mains
•Physical test
•Interview
Job LocationMaharashtra, India
Official Websitempsc.gov.in

MPSC PSI Syllabus

Here are the all-important topics that are asked in both the prelims and mains exam for the recruitment of MPSC PSI post under the Maharashtra Government. Kindly refer to the given details and go through the chapters subject-wise MPSC PSI Syllabus Carefully.

MPSC PSI Exam Pattern

The selection process for the MPSC PSI recruitment for 2021 consists of a written exam which is divided into two parts such as prelims and mains. Note down the exam pattern for both the written exams are different yet are qualifying for proceeding to the next step of the selection process.

MPSC PSI Prelims Exam Pattern 2022

 • The medium of examination will be in English and Marathi
 • The written examination will consist of Objective Type Questions.
 • The time duration is 60 Minute that is 1 Hour.
 • The preliminary Exam includes a single subject that is General Awareness.
 • It consists of 100 Questions of 100 Marks.
 • 0.25 marks will be deducted on every wrong answer.

MPSC PSI Mains Exam Pattern 2022

 • In the MPSC PSI Mains Exam, there will be two papers and the time allotted for each paper is 1 Hour.
 • The written examination will consist of Objective Type Questions.
 • The subjects included in the Paper – I Marathi and English.
 • Paper-II contains General Knowledge, Aptitude, Mental Ability subjects
 • 0.25 marks deducted for every wrong answer.

Below you can read or download MPSC PSI Syllabus 2021 in Marathi PDF. The MPSC PSI syllabus includes the following topics.

MPSC PSI Pre Syllabus 2022

सामान्य क्षमता चाचणी

 • चालू घडामोडी : जागतिक तसेच भारतातील
 • नागरिकशास्त्र : भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)
 • इतिहास : आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास
 • भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह) : पृथ्वी , जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश- रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान , प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे इत्यादी.
 • अर्थव्यवस्था : भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न , शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या , दारिद्र्य व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी. शासकीय अर्थव्यवस्था- अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.
 • सामान्य विज्ञान : भौतिकशास्त्र(Physics), रसायनशास्त्र(Chemistry), प्राणीशास्त्र(Zoology), वनस्पतीशास्त्र(Botany), आरोग्यशास्त्र(Hygiene).
 • बुद्धिमापन चाचणी व अंक गणित : बेरीज, बाजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, सरासरी, दशांश अपूर्णांक , बुध्यांक मापानाशी संबंधित प्रश्न.

MPSC PSI Mains Syllabus 2022

MPSC PSI Mains : Paper 1 (Syllabus)

पेपर क्रमांक – 1 (मराठी व इंग्रजी)

मराठी: सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाकप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतार्‍यावरील प्रश्‍नांची उत्तरे

इंग्रजी: Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & thier meaning and comprehension of passage.

MPSC PSI Mains : Paper 2 (Syllabus)

पेपर क्रमांक : 2 (सामान्य ज्ञान बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान – या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.)

 • चालु घडामोडी : जागतिक तसेच भारतातील
 • बुद्धिमत्ता चाचणी
 • महाराष्ट्राचा भूगोल : महाराष्ट्राच्या रचनात्मक (Physical) भूगोल, मुख्य रचनात्मक (Physiographic) विभाग, Climate, पुर्जन्यातील विभागावर बदल, नद्या, पर्वत, डोंगर, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती – वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल – लोकसंख्या (Population), Migration of population व त्याचे Source आणि Destination वरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्या व त्यांचे प्रश्‍न, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान.
 • महाराष्ट्राचा इतिहास : सामाजिक व आर्थिक जागृती (1885-1947), महत्वाच्या व्यक्तींचे काम. स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परिणाम/भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळ
 • भारतीय राज्यघटना : घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रसतावनेमागची भूमिका व तत्त्वे, घटनेची महत्वाची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे-शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका.
 • माहिती अधिकार अधिनियम 2005
 • संगणक व महिती तंत्रज्ञान : आधुनिक समाजातील संगणकाची भूमिका, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जीवनात संगणकाचा वापर, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्कींग आणि वेब टेक्नॉलॉजी, सायबर गुन्हे व त्यावरील प्रतिबंध व या संबंधातील कायदे व केस स्टडीज (case law) नवीन उद्योग म्हणून माहिती तंत्रज्ञानाचा निरनिराळ्या सेवा सुविधांची माहिती मिळण्यासाठी होणारा उपयोग, भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ व त्याचा दर्जा, शासनाचे कार्यक्रम, जसे मिडीया लॅब एशिया, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, सामुहिक माहिती केंद्र इत्यादी.
 • मानवी हक्क व जबाबदार्‍या : संकल्पना – आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानव, त्यासंदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद, भारतातील मानवी हक्क व जबाबदार्‍या यंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कापासून वंचित राहण्याच्या समस्या, गरीबी, निरक्षरता, बेकारी, सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक प्रथा या सारख्या अडचणी, (हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी, इत्यादी.) लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्व. नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955, मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम 1993, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण नियम 2005, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम 1989, हुंडाबंदी अधिनियम 1961, महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान.
 • मुंबई पोलीस कायदा
 • भारतीय दंड संहिता
 • फौजदारी प्रक्रिया संहिता – 1973
 • भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act.)

Download : MPSC PSI Syllabus [PDF]
Download : MPSC PSI Question Paper [PDF]
Download : MPSC Syllabus PDF [All Exams]

So, now you know the detailed MPSC PSI Syllabus and MPSC PSI Exam Pattern. If you any doubts regarding MPSC PSI Syllabus, you can drop your queries in the comment section below.

8 thoughts on “MPSC PSI Syllabus 2022 in Marathi PDF”

  • 1)Know the exam pattern & syllabus thoroughly.
   2) Analyse & introspect to see if you are ready for it. This is necessary so that you don’t regret having started preparing for this exam later.
   3) When sure of starting your preparation, start with state board text books from standard 5 to 12.

   Reply
 1. Best website for MPSC Aspirants, I got MPSC PSI syllabus and all PSI question papers. Thanks 👍

  Can you provide daily current affairs for PSI exam??

  Reply

Leave a Comment