MPSC STI Syllabus 2023 in Marathi PDF

MPSC STI Syllabus 2023: In this page we have provided MPSC STI Syllabus for prelims & mains exam. Aspirants can download the MPSC STI Syllabus in Marathi & English medium for free without any signup. Read on to find out more. Get latest MPSC STI Syllabus 2023 PDF at MPSCTopper.com.

MPSC STI Exam Overview 2023

Name of OrganizationMaharashtra Public Service Commission (MPSC)
Post NameState Tax Inspector (STI)
Total Vacancy159 (as per 2023)
Preliminary Exam Date30th April 2023
Mains Exam Date05th November 2023
Job LocationMaharashtra
Official Websitempsc.gov.in

MPSC STI Syllabus

In this section, you can read/download the detailed MPSC STI Syllabus PDF (MPSC State Tax Inspector Syllabus 2023) for prelims and mains. MPSC STI Prelims & Mains Exam Syllabus and Exam Pattern are available here for the candidates those who have applied for MPSC Sales Tax Inspector Recruitment 2023.

MPSC STI Exam Pattern

The MPSC STI exam pattern for both the prelims and mains exams are mentioned below. Those who are qualified for the prelims will lead towards the mains exam and later towards the personal interview. Read the MPSC STI exam pattern from below to gain knowledge and make a strategy to crack the MPSC STI (MPSC Sales Tax Inspector) exam.

MPSC STI Prelims Exam Pattern 2023

 • The medium of examination will be in English and Marathi.
 • The written examination will consist of Objective Type Questions.
 • The time duration is 60 Minute that is 1 Hour.
 • The preliminary Exam includes a single subject that is General Awareness.
 • It consists of 100 Questions of 100 Marks.
 • Negative marking of 0.25 marks.

MPSC STI Mains Exam Pattern 2023

MPSC STI Mains Exam Pattern
 • In the MPSC STI Mains Exam, there will be two papers and the time allotted for each paper is 1 Hour.
 • The written examination will consist of Objective Type Questions.
 • The subjects included in the Paper – I am Marathi and English.
 • Paper-II contains General Knowledge, Aptitude, Mental Ability subjects.
 • Negative marking of 0.25 marks.

Below you can read or download MPSC STI Syllabus 2023 in Marathi PDF. The MPSC STI syllabus includes the following topics. Here candidates can download MPSC Sales Tax Inspector Syllabus PDF at end of this article.

MPSC STI Prelims Syllabus 2023

सामान्य क्षमता चाचणी

1) इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास.

2) भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह) – पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.

3) अर्थव्यवस्था –

 • भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.
 • शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.

4) चालू घडामोडी – जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील

5) राज्यशास्त्र

6) सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry ) प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany), आरोग्यशास्त्र (Hygiene).

7) अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी

8) बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न

MPSC STI Mains Syllabus 2023

MPSC STI Mains : Paper 1 (Syllabus)

पेपर क्रमांक – 1 (मराठी व इंग्रजी)

1) मराठी: सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाकप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतार्‍यावरील प्रश्‍नांची उत्तरे.

2) इंग्रजी: Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & thier meaning and comprehension of passage.

पेपर क्रमांक – 2 (सामान्य क्षमता चाचणी)

1) सामान्य बुद्धिमापन व आकलन – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न

2) चालु घडामोडी – जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.

3) अंकगणित व सांख्यिकी

4) माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015

5) भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी – घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ-कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी

6) आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (1885-1947), महत्वाच्या व्यक्तींचे कार्य, समाज सुधारकांचे कार्य, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे, शिक्षणाचा परिणाम, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी

7) भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्याव तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्न.

पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.

8) सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान –

 • अ) भौतिकशास्त्र (Physics),
 • ब) रसायनशास्त्र (Chemistry),
 • क) प्राणीशास्त्र (Zoology),
 • ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany)
 • इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.)
 • फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)

9) अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र

i) समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

 • समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
 • वृद्धी आणि विकास
 • सार्वजनिक वित्त
 • आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल

ii) भारतीय अर्थव्यवस्था:

 • भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा
 • भारतीय शेती व ग्रामीण विकास
 • सहकार
 • मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र
 • सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था
 • उद्योग व सेवा क्षेत्र
 • पायाभूत सुविधा विकास
 • आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल
 •  महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

MPSC State Tax Inspector (STI) Syllabus 2023 PDF

Get the direct link to the MPSC STI Syllabus PDF download below:

MPSC STI Prelims and Mains SyllabusDownload
MPSC STI Old SyllabusDownload

MPSC STI Salary

Here are the MPSC STI salary details which will be awarded to you after the selection for the STI post is done under the supervision of the Maharashtra Government. Find the details below.

Salary: – 9,300-34,800 +Grade Pay 4300+ 4400 Dearness allowance and other allowances. Total salary ranges between Rs 38600 – 122800/- monthly.


Download : MPSC Syllabus PDF [All Exams]
Download : MPSC STI Question Papers PDF [ALL]

So, now you know the detailed MPSC STI Syllabus and MPSC STI Exam Pattern. If you any doubts regarding MPSC STI Syllabus in Marathi, you can drop your queries in the comment section below.

1 thought on “MPSC STI Syllabus 2023 in Marathi PDF”

Leave a Comment