MPSC : दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा नागरिकशास्त्राची तयारी

mpsc exam study civics

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे. साहाय्यक कक्ष अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, …

Read more